Breaking News

गरीब रुग्णांना मोठमोठ्या दवाखान्यामध्ये मोफत उपचार

 गरीब रुग्णांना मोठमोठ्या दवाखान्यामध्ये मोफत उपचार


निर्धन किंवा गरीब रुग्णांना आता मोठमोठ्या किंवा पंचतारांकित दवाखान्यांमध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरामध्ये उपचार मिळणार.

हे कोणाला माहीतच नाही की बरीच मोठमोठी किंवा चकमकीत आणि पंचतारांकित दिसणारे दवाखाने हे धर्मादाय रुग्णालय आहेत. या चकमकीत दिसणाऱ्या रुग्णालयाकडे त्यांचा चकमकीतपणा पाहून गरीब किंवा निर्धन रुग्ण अशा रुग्णालयाला किंवा अशा रुग्णालयाच्या खर्चाच्या भीतीपोटी त्या रुग्णालयाकडे जात नाहीत. आणि नावेला जास्त गरीब किंवा निर्धन रुग्णांना योग्य वेळी योग्य आणि चांगली सुविधा आणि उपचार न मिळाल्यामुळे गरीब रुग्णांना किंवा रुग्णांचे जीवन धोक्यात येते. परंतु या धर्मादाय रुग्णालयाबद्दल माहिती घेऊन आणि धर्मादाय रुग्णालयामध्ये रुग्णाला दाखल करून सर्वसामान्य रुग्ण किंवा निर्धन रुग्ण या मोठमोठ्या धर्मादाय रुग्णालयामध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरामध्ये उपचार घेऊ शकतात अशी तरतूद केलेली आहे.

पुण्यातील अशाच मोठमोठ्या 56 रुग्णालयाकडून अंमलबजावणी होणार आहे पुणे शहरातील तसेच काही धर्मादाय रुग्णालय आपण पाहणार आहोत. ते पुढील प्रमाणे पुण्यामधील रुबी, जहांगीर हॉस्पिटल, पुना हॉस्पिटल, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल, संचेती हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, हे आणि या प्रकारच्या 56 धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब किंवा निर्धन रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरामध्ये उपचार मिळणार आहेत. याआधी या प्रकारचे मोठमोठे आणि चकमकीत रुग्णालय धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येत असल्याची मुळीच कल्पनाच रुग्णांना नसल्यामुळे अशा रुग्णालयाकडे गरीब रुग्ण यांच्या खर्चांना घाबरून या रुग्णालयाकडे पाठ फिरवत होते. मुळातच ही सर्व मोठे धर्मादाय रुग्णालय असून सुद्धा फक्त रुग्णांना याबाबत माहिती नसल्यामुळे गरीब रुग्ण या रुग्णालयात दाखल होत नव्हती. किंवा या रुग्णालयाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या दरामधील किंवा मोफत सुविधा लाभ घेऊ शकत नव्हती. परंतु या सर्व गोष्टीची जाणीव आमदार लक्ष्मण जगताप यांना झाली. आणि त्यांनी वेळोवेळी विधानसभेमध्ये हाच प्रश्न उपस्थित करून आणि याबद्दल हमेशा मुख्यमंत्री आणि धर्मादाय आयुक्त यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून त्यांनी स्वतः या गोष्टीचा पाठपुरावा केला आणि सरकारला या धर्मादाय रुग्णालया बद्दल आणि त्यांच्याकडून गरीब रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत किंवा फुकट रुग्ण सेवेबद्दल जाग आणून दिली. आणि त्यांच्या या केलेल्या प्रयत्नाला सरकारकडून यश आले किंवा केलेल्या प्रयत्नाचा फायदा झाला त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोरगरीब किंवा निर्धन जनतेला किंवा रुग्णांना याचा फायदा होणार आहे मोठ-मोठी आणि चकमकीत रुग्णालय हे धर्मादाय रुग्णालय आहेत याची अनेक किंवा बऱ्याच रुग्णांना माहिती नसते त्यामुळे बरेच रुग्ण सवलतीच्या दरातील किंवा मोफत उपचाराच्या योजनेपासून वंचित राहतात आणि आता पुढील काळात हे सर्व गरीब रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहू नयेत म्हणून आता या धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या नावापुढे धर्मादाय हा शब्द लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील 56 धर्मादाय रुग्णालयांना आणि राज्यातील जेवढे धर्मादाय रुग्णालय असतील त्या सर्वांना त्यांच्या नावापुढे धर्मादाय हा शब्द लावावा लागणार आहे किंवा असे करणे बंधनकारक आहे.

राज्यातील सर्व रुग्णालयांना आदेश लागू

            राज्यामध्ये जेवढी धर्मादाय रुग्णालय आहेत त्या सर्व रुग्णालयासाठी धर्मादाय शब्द लावण्या बाबतचा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण 430 धर्मादाय रुग्णालय आहेत त्या सर्व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 10 टक्के खाटा किंवा बेड हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत किंवा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत म्हणजे ज्या रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 80 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी आहे यांच्यासाठी या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 10 टक्के बेड राखीव असणार आहेत आणि आर्थिक दुर्बलांसाठी किंवा निर्धन रुग्णांसाठी 10टक्के खाटा किंवा बेड राखीव ठेवण्यात येणार आहेत आर्थिक दुर्बल किंवा निर्धन यामध्ये ज्या रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न 85000 किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले.


            आर्थिक दुर्बल रुग्णांना या मोठमोठ्या रुग्णालयात उपचारांमध्ये 50 टक्के सवलत तर निर्धन रुग्णांसाठी या धर्मादाय रुग्णालयामध्ये पूर्णपणे मोफत उपचार मिळण्याची तरतूद न्यायालयाने 2003 मध्ये एका निकालाद्वारे केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना या सर्व सवलती गरीब किंवा निर्धन रुग्णांना देणे बंधनकारक केले आहे. आणि राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या नावापुढे धर्मादाय हा शब्द लावण्याचे निर्देश किंवा आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना किंवा गरीब रुग्णांना कोणते रुग्णालय धर्मादाय रुग्णालय आहे याची माहिती प्राप्त होईल. व बाहेरून मोठमोठी व चकमकीत दिसणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयात गरीब किंवा निर्धन रुग्णांना उपचार घेण्यास सोयीचे होईल किंवा सोपे होईल.

पुण्यामधील या सर्व धर्मादाय रुग्णालयाचे नाव/वैद्यकीय केंद्राचे नाव, पत्ता व वैद्यकीय समाजसेवकाचे नाव

➤ रुबी हॉल क्लिनिक,४०, ससून रोड, पुणे-४११००१.    श्रीमती.पुनम चव्हाण    ०२०-२६१२३३९१/ ९७३००१२९६५ .

➤ जहांगीर हॉस्पिटल,३२, ससून रोड, पुणे -४११००१.    श्री.गोपाल फडके ०२०-६१८१९९९९ ८८८८२१०१०                    श्री.प्रवीण बाळकृष्ण चव्हाण 7447643642 

➤ एन एम वाडिया कार्डीओलॉजी हॉस्पिटल, ३२ ससून रोड, पुणे- ४११००१.  श्रीमती.इच्चापुरीया  ०२०-२६०५८१३६           

➤ एन  एम वाडिया हॉस्पिटल, २८३, शुक्रवार पेठ, पुणे-४११००२. श्रीमती.स्मिता करंदीकर  ०२०-२४४७०७९३              ९८५०९३१९१६ 

➤ ईनलॅक्स अॅण्ड बुधराणी हॉस्पिटल, ७-९ , कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१.  श्री.पुरुषोत्तम सारडा                              ०२०-६६०९९९९९ ९८२२०५३०२८  श्रीमती.पुनम सचिन हरिहर  7040202471 

➤ के ई एम हॉस्पिटल,४९९ ,रास्तापेठ, पुणे-४११०११.  श्री.विजय यादव   ०२०-६६०३७३१७ ९८२२१२१०३१ 

➤ संचेती हॉस्पिटल, १६, शिवाजीनगर , पुणे-४११००४  श्री. आर.वाय.पवार      ०२०-२५५३६२६२  ९८८१२३५७६७ 

➤ सह्याद्री मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, ३० सी, एरंडवणे,कर्वे रोड, पुणे-४११००१.  श्रीमती.शर्मिला पाध्ये                       ०२०-२५४०३२७  ९६७३३३८०७४   

➤ दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल,एरंडवणे, पुणे-४११००४.  श्रीमती.शिरोडकर  ०२०-४९१५२०२०                                 ०२०-६६०२३०२०  श्री.चंद्रकांत शिवाजी केदार  9967259545 

➤ माई मंगेशकर हॉस्पिटल,स. नं ११७/१ मुंबई बेंगलोर हायवे, वारजे, पुणे-४११०५८.  श्रीमती.मुग्धा                             ०२०-४०५४१००० ८६९८१७७६६५ 

➤ भारती हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर,भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादूर शास्त्री  मार्ग,पुणे-४११०३०.                   श्री.प्रवीण जाधव ८५५१०९९८९८ ,०२०-४०५५५५५५  श्री.अविनाश रामदास चव्हाण   9881375319

➤ भारती आयुर्वेदिक हॉस्पिटल,कात्रज,धनकवडी ,पुणे-४११०४३. सुरज मोहिते  ०२०-४०५५५६३१                              ९८९०४७८६६६                        

➤ आयुर्वेद हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, विश्वशांती धाम,केसनंद रोड,वाघोली, पुणे-४१२२०७.                                 श्री. बागायतकर ०२०-६७३४६१२१ ९४०३३३५४६८० 

➤ पूना हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर,२७,सदाशिव पेठ ,पुणे-४११०३०.  श्री.सी.पी.ठक्कार ०२०-६६०९६०००,             ९८२२७०७१८८ 

➤ रत्ना मेमोरियल हॉस्पिटल,९६८,सेनापती बापट रोड,पुणे-४११०५३.   श्रीमती.विजयमाला चव्हाण                             ०२०-४१०९७७७७, ७०३८१०२६७५  श्रीमती.प्रज्ञा अविनाश चव्हाण 9766316918 

➤ जोशी हॉस्पिटल, ७७८, कमला नेहरू पार्क समोर,शिवाजी नगर,पुणे-४११००४.  श्री.सुधाकर गवंडगावे                     ०२०-४१०९६६६६ ९४०३५४३२८५  

➤ लोकमान्य हॉस्पिटल, टेल्को रोड, चिंचवड,पुणे-४११०३३.  श्रीमती.स्नेहल बिकुले ०२०-४६६०६८००,                         ९६७३९९४७०९ 

➤ लोकमान्य हॉस्पिटल, निगडी, पुणे-४११०४४. श्रीमती.राजश्री काशिकर ०२०-४६६०६८००, ९५५२५३२०३६ ,

➤ वैद्य. पुरुषोत्तम शास्त्री नानल हॉस्पिटल, २५, कर्वे रोड, पुणे-४११००४. श्रीमती.मोहिनी वसवे                                    ०२०-२५४४०९२२  

➤ सूतिका सेवा मंदिर रुग्णालय,२५२,नारायण पेठ,लक्ष्मिरोड,पुणे-४११०३०. श्री.सुरेश  देवधर                                      ०२०-२४४५४७२४ 

➤ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑथोमलॉजी, (एन आई ओ हॉस्पिटल),महात्मा फुले म्युझियम जवळ,शिवाजीनगर,           पुणे-४११००५.  श्रीमती.सुनीता कांबळे  ०२०-४१४६०१००, ८६००००५५२४

➤ सेठ. ताराचंद रामनाथ चॅरिटेबल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल,५८०/२, रास्तापेठ वै.नानल शास्त्री पथ,पुणे -४११०११.            श्री.संजय कुऱ्हाडे ०२०-२६३३६२९६, ९७६७४४००४८ 

➤ सुबुध हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, १४५/३,४, शिवाजी पुतळा, कोथरूड, पुणे- ४११०३८. श्री.ज्योत्सना                 ह्तरमनी  ०२०-२५३९४४६४, ९६६५९१७१९२ 

➤ संजीवन हॉस्पिटल,  प्लॉट न.२३, कर्वे रोड, पुणे-४११००४. श्रीमती.संगीता भालशंकर ०२०-२५४२४३८४,                   ९८२२५४४४३१ 

➤ कवडे नर्सिग होम,मनिषा थेटर जवळ उत्तमनगर, पुणे-४११०२३. श्री.अजय कवडे ९८२२५२३०२३ 

➤ साने गुरुजी आरोग्य केंद्र, माळवाडी, हडपसर, पुणे-४११०२८. श्रीमती.स्वाती जोशी-पवार  ०२०-२६९९९४०५           ९९७५७८८७१२ 

➤ विलू पूनावाला हॉस्पिटल, स.नं.८४, पुणे सोलापूर  रोड, वैभव थेटर मागे, हडपसर, पुणे  श्रीमती.निरंजनी कुमार       ०२०-६७४५२२२२ ८९९९५२०६७७  

➤ इनामदार मल्टीस्पेशालिटीहॉस्पिटल,स.नं. १५, फातिमानगर,पुणे-४११०४०. श्रीमती.रुचा बोरवणकर                       ०२०-३०५०२२४४, ०२०-६६८१२२२२, ९०११०००२०१ 

➤ डॉ.डी वाय पाटील हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर,पिंपरी, पुणे-४११०१८. श्रीमती.अनिता पवार ७३५०१७५१७७ 

➤ धन्वंतरी हॉस्पिटल,सेक्टर नं २७, टिळक रोड, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११०४४. श्रीमती.स्मिता घोबाले                    ०२०-२७६५६९५०, ९९२२३४४४१५ 

➤ डॉ.भाऊसाहेब सरदेसाई तळेगाव रुरल हॉस्पिटल,तळेगाव दाभाडे,पुणे-४१०५०७. श्री.संदीप टिळेकर                     ०२११४-३०८३००, ८०८७०९९०४०/४१/४२ 

➤ तळेगाव जनरल हॉस्पिटल,तळेगाव  दाभाडे,जि-पुणे-४१०५०७.  श्रीमती.निर्मला वटकर   ०२११४-२२२२३८,              ८४८३०४२३०९ 

➤ सेवाधाम हॉस्पिटल, वडेश्वर तळेगाव दाभाडे, पुणे-४१०५०७. श्रीमती.दीपा गुरव ०२११४-२२२४५६,                           ०२११४-२२२४६२  

➤ परमार हॉस्पिटल, स.नं.२५५,भंगारवाडी, लोणावळा -४१०४०१. श्री.धनंजय ०२११४-२७३००७, ८३९०८०३२५४ 

➤ गिरीराज हॉस्पिटल,बारामती, पुणे.  श्री.रोकडे ०२११२-२२२७३९, ९८८१९५३५७२ डॉ.रमेश भोईटे                           ०२११२-२२२७३९, ९८२२२१७१४७ 

➤ कृष्णाबाई मेमोरियल हॉस्पिटल, केडगाव, पुणे- ४१२२०३. श्री.सरोज कदम ०२११९-२२३१२२ श्रीमती.सरला शर्मा       ९९७५१५१६४९ 

➤ मोहन ठुसे आय हॉस्पिटल,नारायणगाव,ता.जुन्नर, जि.पुणे.  श्री.पुराणिक ०२१३२-२४४३९८, ९९७५५६३४५९  

➤ डॉ.जलमेहता रुरल क्रिटीकल केअर सेंटर ,नारायणगाव,ता.जुन्नर, जि.पुणे डॉ.राऊत ९७६६५८७६७६ 

➤ मातोश्री मदनबाई धारिवाल हॉस्पिटल, घोडनदी (शिरूर ) जि.पुणे-४१२२१०. श्री.अमरीश सूर्यवंशी                           ०२१३८-२२४५९९, ९८२२८७४८६० 

➤ श्रीमती काशीबाई नवले हॉस्पिटल  अॅण्ड रिसर्च सेंटर,सर्वे नं.४९/१ नऱ्हे, मुंबई-पुणे बायपास,पुणे-४११०४१.           श्री.उत्तम सोनवणे ०२०-२४१०६२७१, ९७६७७९२८७९  

➤ सिंहगड डेंटल कॉलेज अॅण्ड रिसर्च सेंटर, सर्वे नं.४४/१ ,वडगाव (बुद्रुक), ऑफ सिंहगड रोड,पुणे-४११०४१.           श्री.शिंदे ०२०-२४३५१३०७ 

➤ हरजीवन हॉस्पिटल,९८३/३, शुक्रवार पेठ ,पुणे-४११००२. श्रीमती.शिल्पा सेठ ०२०-२४४४०९८१,७७७४००७९८१ 

➤ हार्डीकर हॉस्पिटल, ११६०/६१ ,युनिवर्सिटी (विद्यापीठ )रोड,शिवाजीनगर, पुणे-४११००५. श्री.संभाजी पाटील             ०२०-४१९५०००, ७७७४०६४०९० 

➤ साळी हॉस्पिटल,मंचर,ता.आंबेगाव,जि.पुणे. डॉ.साळी  ०२१३३-२२३२०८, ७५८८६८०३४१ 

➤ दिनदयाळ मेमोरियल हॉस्पिटल, ९२६, एफ.सी रोड, शिवाजीनगर,पुणे-४११००४. श्री.गोडबोले                               ०२०-६६४९८८८८, ९९६७४९०२४८ 

➤ महात्मा गांधी नेत्र रुग्णालय,४६८/४ सदाशिव पेठ,पुणे- ४११०३० श्रीमती.रइसा मोमीन ०२०-२४४७९४४३,                 ९१५६४७९३१३   

➤ मोरया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,पावर हाउस चौक,चिंचवडगाव, पुणे-४११०३३. श्रीमती.पिल्ले                               ०२०-२४६१४०००/५०००, ९९२२६१३७४०  

➤ मीरा हॉस्पिटल,७१०/बी-४, भवानी पेठ, शंकर सेठ रोड, पुणे-४११०४२. श्री.आर.ए.मेहता ९६७३२१४४१६ 

➤ मुक्तांगण व्यसन मुक्ती केंद्र,मोहनवाडी, येरवडा, पुणे-४११००६. श्री.गणेश बागडे ०२०-२६६९७६०५,                     ९८५०४५८५४९ श्री. भगत ०२०-२६६९७६०५  

➤ एस हॉस्पिटल(ACE),स.नं.३२/२ अ,एरंडवणा, हॉटेल अभिषेक समोर,गुळवाणी महाराज रोड,पुणे-४११००४.           श्री.तृप्ती शिंदे ०२०-२५४२३२५३, ९१५८१८५४९४  डॉ.आनंद बर्वे ०२०-२५४२३२५३  ९४२३००५०२३ 

➤ एम्स हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर(AIMS), सर्वे नं.१५४, एम्स चौक,औंध पुणे -४११००७.  श्री.सुलक्षणा कातोरे        ०२०-२५८०१०००, ८८८८८७१६९५ श्री.सुलक्षणा कातोरे ०२०-२५८०१०००, ८८८८८७१६९५ 

➤ एच व्ही देसाई आय हॉस्पिटल,स.नं.९३/२ तारावाडे वस्ती मोहम्मदवाडी,हडपसर,पुणे-४११०६०. श्री.मानस               काळे ०२०-२६९७००४३ ९६८९९४६६१७ 

➤ इंद्रायणी हॉस्पिटल अॅण्ड कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, आळंदी-चाकण  रोड,आळंदी देवाची ता.खेड जि.पुणे.                    श्रीमती.अंजली गव्हाणे  ०२१३५-२३२०७३ ९९२१३६०३७९ 

➤ संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, संत नगर, सेक्टर नं .४ मोशी प्राधिकरण,पुणे-४१२१०५. श्रीमती.निता वाणी                          ०२०-६७९००९००/९०१, ९८६०६५१०३४ 

➤ आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल,सर्वे नं.३१, थेरगाव, चिंचवड, पुणे-४११०३३. श्री.सागर काकड                           ०२०-३०७१७५००, ९०११०१६१२४ 

➤ आयुर्वेद रुग्णालय स्टर्लिंग मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,सेक्टर नं.२७,प्राधिकरण, निगडी,पुणे-४११०४४                     श्री.विनायक शिंदे ०२०-२७६५९४६०, ९८५०९३३५१२ 

➤ विश्वराज हॉस्पिटल, पुणे-सोलापूर रोड,लोणी रेल्वे स्टेशन जवळ,लोणी काळभोर, पुणे-४१२२०१  ११० ११ ११             श्रीमती.उमेश्वरी देवरे ०२०-६९४०६०६०, ८७९६९३५२२७ 

हे सर्व पुण्यामधील धर्मादाय रुग्णालये आहेत.

No comments

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजनेमध्ये मोठा बदल

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजनेमध्ये मोठा बदल  नवीन योजना पाहण्यासाठी येथे टच करा                 Mukhyamantri Sahayta Nidhi Yojana  महारा...